Betingelser
De generelle betingelser
 • Betingelserne vedrører din brug af Netbuy.dk og er betingelser imellem dig (brugeren) og Netbuy.dk (udbyder).
 • Det er en absolut betingelse at du skal være mindst 16 år for at anvende Netbuy.dk. Er dette krav ikke opfyldt må du ikke anvende Netbuy.dk. Aldersgrænsen er fastsat da udbetalingerne fra Netbuy.dk foretages via Mobilepay eller PayPal, hvorfor du som bruger skal være i besiddelse af en Mobilepay konto eller en PayPal konto.
Om Netbuy.dk
 • Netbuy.dk er en online webbaseret tjeneste hvor brugerne modtager kontante betalinger ved at udføre forskellige aktiviteter. Det kan være sig køb fra webshops, tilmeldinger til nyhedsbreve, deltagelse i konkurrencerer, udfyldelse af spørgeskemaer og forskellge spil. Brugerne kan ligeledes honoreres for at quizze og skrabe skrabespil samt meget mere.
 • Netbuy.dk er har tilhørende kontaktoplysninger:

  Netbuy.dk
  Tømmerup Stationsvej 10
  2770 Kastrup,
  Danmark
  CVR 39973901
  Email info@netbuy.dk
Betalinger for cashback
 • Netbuy.dk yder betaling til dig for at gennemføre en cashback. Beløbet for at gennemføre en cashback kan altid ses på hver enkelt cashback inden denne udføres.
 • Der ydes kun betaling når den givne cashback er gennemført korrekt. En ukorrekt gennemførsel kan eksempelvis være hvis du annullerer et køb, eller stopper midt i et skrabespil. I sådanne tilfælde opnås der ikke betaling for den påfældende cashback.
 • Når en cashback er gennemført og registreret korrekt af Netbuy.dk, indsættes det pågældende beløb på brugerene profil og dertilhørende digitale konto. Brugeren kan til hver en tid se sin saldo på sin profil. Saldo bliver normalt opdateret med det samme i real time når brugeren har gennemført en cashback korrekt. Der kan forekomme en forsinkelser inden opdateringen sker. Der kan forekomme forsinkelser på opdateringer. Disse forsinkelser er at finde på hver cashback inden denne igangsættes. Brugeren kan få udbetalt sin saldo via Mobilepay eller PayPal når saldo er over DKK 50.00. Netbuy.dk udbetaler 2 gange om månden, hver d.15 og den sidste dag i måneden. Der vil altid være et antal dages forsinkelse på udbetalingerne. Dvs. Der tælles fra dags dato minus de dage hver cashback har sat som betingelse.
 • Udbetaler sker enten via PayPal eller via Mobilepay. Der kan ikke udbetales på anden vis end disse to muligheder.
 • Der udbetales hver d.15 og den sidste dag i måneden hvis brugerens saldo er på mindst DKK 50.00.
 • Der vil altid være forsinkelse på udbetalingerne. Dvs. Der tælles fra dags dato minus de dage der fremgår på hver cashback.
 • Du kan til hver en tid se hvornår Netbuy.dk har udbetalt et beløb når du er logget ind på din profil.
 • Der kan gå op til 10 dage før du kan se en udbetaling foretaget via PayPal.
 • Der kan gå op til 4 dage før du kan se en udbetaling foretaget via MobilePay.
Profiler
 • For at anvende Netbuy.dk skal brugeren have oprettet en unik profil. Profiler målrettes relevante cashbacks for den pågældende profil og dennes indtastede data.
 • Der må absolut kun oprettes maksimalt een profil pr. Person. En profil anses for at være unik i forhold til personen, adresse, telefonnummer, Email mm. Overholdes denne grænse ikke, kan brugeren og profilen uden varsel lukkes ned af Netbuy.dk uden forudgående advarsel.
 • Alle oplysninger på en profil skal være korrekt angivet. Brugeren er forpligtet til løbende at opdatere disse oplysninger. Hvis forkerte oplysninger angives kan brugeren og profilen uden varsel lukkes ned af Netbuy.dk uden forudgående advarsel.
 • I forbindelse med oprettelsen af en profil på Netbuy.dk får brugeren tildelt en automatisk 4 cifret pinkode. Denne kode er i første omgang et midlertidigt password og kan ændres på brugerens profil til hver en tid.
 • Adgangskoder er personlige. Adgangskoder må ikke udleveres til andre.
 • Du bliver VIP ved at udfylde din profil 100% og blive SMS valideret. VIP profiler får mere i cashback
Lodtrækninger og konkurrencer
 • Netbuy.dk afholder jævnligt og ofte forskellige lodtrækninger og af forskellig art. Disse lodtrækninger afholdes af Netbuy.dk alene. Gevinster kan ikke ombyttes til eksempelvis kontanter eller andre produkter.
 • Netbuy.dk betaler en eventuel spilafgift for de gevinster der vindes i lodtrækningerne og konkurrencerne hvis beløbet overstiger lovgivningen inden for gevinster og spil fra SKAT.
 • Vindere modtager altid direkte besked i tilfælde af gevinst. Ofte bliver vinderen eller vinderne offentliggjort på Netbuy.dk Facebook side eller direkte på sites Netbuy.dk
 • Ansatte hos Netbuy.dk og deres familier kan ikke deltage i lodtrækningerne og konkurrencerne der udbydes af Netbuy.dk.
 • Netbuy.dk forbeholder sig retten til at diskvalificere profiler fra lodtrækninger og konkurrencer udbudt af Netbuy.dk, hvis der er stærkt begrundet mistanke om at profilen uberettiget har forsøgt at påvirke lodtrækningen eller udfaldet af en given konkurrence.
SKAT
 • De beløb du får udbetalt via Netbuy.dk enten via PayPal eller MobilePay, skal opgives på din selvangivelse til SKAT.
 • Oplysning eller anmeldelser af indtægt opnået gennem Netbuy.dk til SKAT er dit eget ansvar og Netbuy.dk kan ikke stilles til ansvar for dette.
 • Netbuy.dk vil give på forlangende af SKAT udlevere alle oplysninger såfremt Netbuy.dk er forpligtet til dette. Netbuy.dk samarbejder fuldt ud med SKAT.
Rettigheder og licens
 • Netbuy.dk besidder alle rettigheder, ejendomsret, patentrettigheder, ophavsrettigheder, og varemærkerettigheder til Netbuy.dk tjenesten.
 • Netbuy.dk anvender software hvor rettighederne tilhører tredjemand og hvor Netbuy.dk har brugsretten.
 • Netbuy.dk forbeholder sig ret til at retsforfølge enhver der krænker Netbuy.dk rettigheder.
Kommunikation imellem Netbuy.dk og brugeren
 • Ved at godkende betingelserne fra Netbuy.dk accepteres samtidig at vi kan rette henvendelse til dig.
 • Du accepterer at Netbuy.dk kan sende Emails til dig på den Email-adresse, som du har anført på din profil.
 • Har du udleveret dit mobiltelefonnummer til Netbuy.dk accepterer du ligeledes at Netbuy.dk kan sende SMS til dig.
Sletning af konto, profil og ophørelse af aftale
 • Netbuy.dk er til enhver tid fult ud berettiget til at suspendere og slette en profil. I det tilfælde kan Netbuy.dk ikke anvendes længere af den pågældende bruger.
 • En bruger kan ikke oprette et krav mod Netbuy.dk hvis denne suspenderes eller slettes af Netbuy.dk
 • En bruger kan til enhver tid slette sin profil. En profil kan slettes når brugeren er logget ind på din profil på Netbuy.dk.
 • Hvis en bruger sletter sin profil bortfalder den givne saldo og beløbet anses som tabt.
Version
 • Dette er version 1.0 af Netbuy.dk betingelser dateret den 16/07/19.


Privatlivspolitik - Cookie politik - Om os - Betingelser - FAQ - Support
Copyright 2020 Netbuy.dk

Tømmerup Stationsvej 10
2770 Kastrup, Danmark
CVR 39973901
Email info@netbuy.dk